Photo Tan Ek Huat

Tan Ek Huat

Giám đốc điều hành

Tan Ek Huat, tuổi 63, một người Malaysia, được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tại EKOWOOD vào ngày 11 tháng 4 2019. Ông có bằng cử nhân nghệ thuật từ Universiti Malaya. Ông gia nhập TSH vào 1991 với tư số giám đốc phát triển kinh doanh và trong 1994 ông trở thành tổng giám đốc của TSH Overseas Sdn. Bhd. Giám sát sự quan tâm đầu tư của tập đoàn tại cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trước khi gia nhập TSH Group, ông là một giáo viên trong thời gian mười ba (13) năm. Ông cũng nằm trong hội đồng quản trị của các công ty con khác nhau trong tập đoàn và giữ chỉ huy trong công ty tư nhân hạn chế khác.

170512 Lim Fook Hin

Lim Fook Hin

Non-Independent Non-Executive Director

Ông Lim được đề bạt làm Giám đốc thay cho Datuk (Dr.) Kelvin Tan Aik Pen vào ngày 2/7/1997 và sau đó được chọn làm Giám đốc Điều hành của Ekowood vào 1/6/2002. Vào ngày 1/2/2016, ông được điều chỉnh thành Non-Executive Non-Executive Director. Ông cũng là một thành viên của Hội đồng Kiểm toán và Uỷ ban Khen thưởng.

Ông là một thành viên của Viện Kế toán Công Malaysia. Sau khi được chứng nhận là thành viên của ICAEW, ông tham gia Coopers & Lybrand như một kiểm toán viên cấp cao vào năm 1976, sau đó chuyển sang làm tư vấn viên cho Ban quản lý của Coopers vào năm 1977. Ông tham gia Tập đoàn Commonwealth Development năm 1978, sau đó được chuyển nhượng sang làm Tổng thư ký công ty Sarawak Oil Palm Sdn. Bhd.

Từ 1981 – 1983, Ông Lim là quản lý tài chính của BAL Plantation Sdn. Bhd. Trách nhiệm chính của ông bao gồm quản lý tài chính, mua bán sáp nhập và quảng cáo thương phẩm. Ông là Giám đốc điều hành của United Palm Oil Industries PLC, một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan trước khi tham gia TSH Resources Berhad (TSH) năm 1997.

Ông hiện là Non-Independent Non-Executive Director of TSH và Giám đốc điều hành của Innoprise Plantations Berhad. Ông còn tham gia hội đồng của một số công ty con thuộc TSH Group và giữ quyền giám đốc trong một số công ty trách nhiệm hữu hạn khác.

170512 Dato Aik Sim

Dato’ Tan Aik Sim

Group Managing Director

Một người Malaysia , được chỉ định vào Ban Giám đốc của Ekowood vào 21/6/1994. Ông là CEO của công ty, sau đó trở thành Giám đốc quản lý tập đoàn của TSH Resources Berhad từ tháng 1/2009, đồng thời tham gia hội đồng của nhiều công ty con khác.

Ông nhận bằng Cử nhân kép về Kinh tế và Kĩ thuật từ Đại học Monash, Úc năm 1988. Khi còn là Trợ lý Giám đốc của CocoaHouse Industries Sdn Bhd năm 1989 – 1990, ông có được kinh nghiệm và chuyên môn trong việc điều hành, sản xuất và quảng cáo. Ông cũng đóng góp nhiều vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng của TSH Industries Sdn Bhd’s năm 1993 và điều hành các công ty con. Ông giữ vai trò quan trọng tại TSH Resources Berhad năm 1994 and Ekowood năm 2004.

Ông được đề bạt để đưa Ekowood trở thành mũi nhọn trong việc thành lập tổ hợp gỗ tích hợp từ một cánh đồng. Với vai trò Giám đốc quản lý, ông giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển nhanh chóng của Ekowood trở thành một thương hiệu được công nhận trong ngành công nghiệp sàn gỗ. Ông cũng là nhân tố quan trọng trong việc phát triển mạng lưới marketing quốc tế để biến thương hiệu này trở thành một thương hiệu quốc tế với nhiều giải thưởng uy tín.

Vào thời gian đầu gia nhập TSH Resources Berhad, ông tham gia bộ phận quản lý rừng ở Sabah, sau đó dấn thân vào lĩnh vực năng lượng sinh khối. Trong những năm gần đây, ông đã tham gia tích cực trong ngành trồng dầu cọ và những hoạt động liên quan cụ thể tại Indonesia.