Ekowood đã đạt được nhiều thành tựu trong 20 năm qua, được vinh danh bởi những chuyên gia đầu ngành cũng như nhận được những giải thưởng danh gía mà chúng tôi tự hào chia sẻ với các bạn ở đây.

WBA BOTY R Logo

World Branding Awards

Brand of the Year

Brand Laureate

The Brand Laureate

Best Brand - Corporate Branding

Logo Superbrands Malaysia

Superbrands

Superbrand Status

Miti resized

Ministry of International Trade & Industry

Industrial Excellence Award

MPIC

Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC)

Innovation Excellence Award

RFIA Logo Medium

Giải thưởng ngành Bán lẻ sàn gỗ

Nhà cung cấp sàn gỗ kĩ thuật tốt nhất