Làm việc trong ngành sử dụng nguồn tài nguyên có hạn là gỗ, chúng tôi luôn ý thức và quan tâm đến tác động đến môi trường cũng như di sản cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi cam kết thực hiện tối thiểu hoá dấu chân carbon trên trái đất và bảo tồn, tái sinh nhiều nhất có thể, vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Đây là động lực để chúng tôi đảm bảo sự sinh tồn và chất lượng của những cánh rừng.

Ở khía cạnh này, Ekowood, thông qua công ty mẹ TSH, đã nhận lấy trách nhiệm quản lý một khu rừng bền vững ở Sabah, tổng diện tích hơn 120 000 hecta. Một phần lớn của quỹ đất này đã được dành riêng cho một chương trình phát triển rừng dài 13 năm.

Thêm vào đó, TSH cũng tham gia vào việc kiến tạo năng lượng xanh dưới dạng biomass và biogas. Cả hai loại năng lượng này đều thân thiện với môi trường và là những dự án đạt chuẩn CDM (Clean Development Mechanism). Xin hãy yên tâm rằng các sàn gỗ tuyệt đẹp nhà bạn không gây ra những sự tàn phá vô trách nhiệm với rừng. Chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao cho riêng mình và cũng đã được công nhận bởi The Forest Stewardship Council® (FSC® CoC chứng nhận mã số: SGS-COC-001265 và mã logo: FSC C006543) cũng như Malaysian Timber Certification Council (MTCC) là một nhà sản xuất thân thiện với môi trường.